Scorpions Maybe I Maybe You

Maybe I, maybe you
Belki ben, belki sen 
Can make a change to the world 
Dünyaya bir değişiklik yapabiliriz 
We’re reaching out for a soul 
Bir ruhu arıyoruz 
That’s kind of lost in the dark 
Bu karanlıkta bir kayıp gibi

Maybe I, maybe you 
Belki ben, belki sen 
Can find the key to the stars 
Yıldızlara giden anahtarı bulabiliriz 
To catch the spirit of hope 
Umudun ruhunu yakalamak için 
To save one hopeless heart 
Bir umutsuz kalbi kurtarmak için..