msbb

halfabe.com/msbb

hal söze gelmeden, izi görünür yüzümde. bakan ne görüyor bilmiyorum. sanki bir yabancı var sözümde..

yazıyı yazan kalem, derdini alan alem.. özü yazdı kalem, azı aldı alem..