iffit

Bak, bakalım görebilecek misin? Evveli ne anlatıyor?

Lehine güzellikleri var, Gönülde söz hakkı var. İmzayı Mustafa atar. Name yi içinde saklar..