yanlışı, doğruyu anlatanların, sınırı çok geçmiş olmaları. sevabı, günahı bilenlerin, günahta kalmarı gibi mi?.